Vilkår og priser

For dig som tolkebruger

Tavshedspligt

Tolken er underlagt tavshedspligt, om de forhold tolken måtte blive bekendt med under en tolkning. Tavshedspligten gælder også efter opgaven er afsluttet


Bestilling

Jeg vil bestræbe mig på at svare senest 24 timer efter bestilling. Bestil gerne i så god tid som muligt.


Afbestilling

Afbestilling af tolkning skal finde sted senest 5 dage før booket dag. Ved overskridelse af denne dato, opkræves den fulde pris for tolkningen, eksklusive tillæg.


Sygdom fra tolknens side

Ved sygdom fra tolkens side, kan aflysning forekomme, såfremt der ikke kan findes en anden tolk. Brugeren eller tolkestedet vil blive kontaktet direkte.   


Udeblivelse og forsinkelse fra tolkebrugeren

I tilfælde af udeblivelse fra tolkebrugeren, afventer tolken i 15 min. Er der givet besked om at tolkebruger er forsinket, afventes yderligere og tolkningen gennemføres som aftalt.


For betalende myndighed


Betaling

Betalingsfrist efter end tolkning er 20 dage netto.

 

Særlige krævende opgaver

Når der er tale om tolkninger der stiller særlige krav, bliver der opkrævet et tillæg herfor. Dette forekommer eksempelvis ved kirkelige handlinger, retstolkninger, fremmedsprogstolkninger, performancetolkninger og tolkning med et meget komplekst indhold.


Takster

I følge STAR eller DNTM/STUK

 

Zoneinddelingen

Zoneinddelingen følger DNTM.


Tillæg

Aften/nat .

Weekend/helligdage 

Særligt krævende opgaver 

 

Akuttolkning

Ved mulighedJeg samarbejder med mange andre tolke i hele landet og vi hjælper gerne med at finde den bedste løsning på din opgave


Særligt for tolkestuderende

Praktikplads

Der kan indgåes aftale om praktikforløb for tegnsprogstolkestuderende på KP.


Jeg har erfaring som vejleder på alle praktikforløb.


Er du interesseret bedes du kontakte mig telefonisk eller via email.