Om

Hvem er jeg?

Eksamineret Tegnsprogs- og MHS tolk fra KC

Uddannet i 2006

Efteruddanet kirketolk

Efteruddanet fjerntolk

Godkendt vejleder af UCC

Selvstændig siden 2009

Eksamineret retstolk